Samasta

Annika Vistbacka

Samastan päämääränä on olla tukena kasvun polulla – Olipa sitten kyseessä yksittäinen ihminen, pienempi yhteisö tai iso yritys.

Samasta toteuttaa hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevia tapahtumia ja koulutuksia. Toiminnan sisältö pohjautuu tutkittuun tietoon ja mindfulness -osaamiseen.

Samasta समस्त

Samasta on sanskriittia ja tarkoittaa kokonaista, yhdistettyä ja eheää.

Kukaan ei ole valmis, vaan jokainen meistä on omalla kohdalla ihmisenä kasvun tiellä. Olemme samalla osa laajempaa kokonaisuutta ja vuorovaikutuksessa yhteydessä ympäröivään maailmaan. Samasta koulutukset auttavat sinua heräämään hetkeen, näkemään sen mikä on. Tutkitun tiedon ja kokemuksellisen tiedostamisen kautta myös muutos on mahdollinen.

Sinussa on kaikki se voima ja tieto, jonka tarvitset.

Annika, Samasta

Annika Vistbacka, toiminimi Samasta

Oivalsin jotain syvempää itsestäni säännöllisen meditoinnin kautta. Oikeastaan meditoinnin löytäminen sai minussa liikkelle muutoksen, jonka voimasta olen perustanut toiminimen Samasta vuonna 2022. Olen kiitollinen siitä, että saan nyt ohjata mielenterveys- ja hyvinvointiteemaisia kursseja, sekä meditaatiota.

Olen koulutuksetani Sosionomi (YAMK) ja ammatillinen opettaja. Olen tehnyt työtä julkisella sektorilla yhteiskuntamme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa pian 25-vuotta. Edelleen toimin edustajana Suomeen ilman huoltajaa saapuneille alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Vuodesta 2018 olen meditoinut säännöllisesti ja kouluttautunut tänä aikana mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) -ohjaajaksi CFM®. Menetelmän on luonut Jon Kabat-Zinn. [1]

Mindfulness on kiteytettynä tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa. Menetelmä perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Mindfulnessin vaikutuksista on runsaasti tutkittua tieteellistä näyttöä ja sen on todettu voivan parantaa esimerkiksi stressinhallintakykyä, unen laatua, keskittymiskykyä, tunnetaitoja tai tuoda lievitystä ahdistus- tai masennusoireisiin.

Uskon vahvasti siihen, että säännöllinen läsnäolon harjoittaminen voi tuoda merkittävää muutosta elämääsi.

Annika, Samasta

Arvoina aitous, kiinnostus ja kuunteleminen

Samasta kursseilla ja tapahtumissa lähestytään ihmisyyttä ”ei tietämisen” tilasta käsin. Olet tervetullut mukaan sellaisena kuin olet. Jokainen tilaisuus muodostuu ainutkertaiseksi kokonaisuudeksi, jonka osallistujat yhdessä ohjaajan kanssa muodostavat.

Kuunteleminen, herkkyys ja mukautuvuus tilanteeseen mahdollistuu vahvan ammatillisen osaamisen ja kokemuksen kautta. Kaiken pohjana aito, välittävä ihmisen kohtaaminen.

[1] https://professional.brown.edu/executive/mindfulness/mindfulness-based-stress-reduction