Samasta

Aitous, kiinnostus ja kuunteleminen

Samasta kursseilla lähestytään ihmisyyttä ”ei tietämisen” tilasta käsin. Olet tervetullut mukaan sellaisena kuin olet. Jokainen kurssi muodostuu ainutkertaiseksi kokonaisuudeksi, jonka osallistujat yhdessä ohjaajan kanssa muodostavat.

Yhteistyökouluttajat käyttävät omaa ammatillista viitekehystä, persoonaansa ja vahvuuksiaan koulutusten muokkaamisessa ryhmälle sopivaksi. Kuunteleminen, herkkyys ja mukautuvuus tilanteeseen mahdollistuu kouluttajiemme vahvan osaamisen ja kokemuksen kautta. Kaiken pohjana aito, välittävä ihmisen kohtaaminen.  

Samasta समस्त

Samasta on sanskriittia ja tarkoittaa kokonaista, yhdistettyä ja eheää.

Kukaan ei ole valmis, vaan jokainen meistä on omalla kohdalla ihmisenä kasvun tiellä. Olemme samalla osa laajempaa kokonaisuutta ja vuorovaikutuksessa yhteydessä ympäröivään maailmaan. Samasta koulutukset auttavat sinua heräämään hetkeen, näkemään sen mikä on. Tiedon ja tiedostamisen kautta myös muutos on mahdollinen.